Praktische informatie en praktijkregels

  • Bij aanvang van een behandeling / massage zal ik een kort intakegesprek houden, om kennis te maken en om een beeld te krijgen van je gezondheid en om te kunnen beoordelen of er mogelijk contra-indicaties aanwezig zijn voor een massage of behandeling.
  • Het intakegesprek valt buiten de behandeltijd en zal niet in rekening worden gebracht.
  • Massage is een mooie aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, maar als er ernstige klachten zijn, zal ik je aanraden om eerst naar je huisarts te gaan.
  • Wanneer je onder behandeling bent van een arts, therapeut of specialist, overleg dan altijd eerst of een massage toegestaan is.
  • Al je (eventuele) medische en persoonlijke gegevens worden nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.
  • Massagepraktijk Susan Peters is niet verantwoordelijk voor schade/letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
  • Voor mij geldt een beroepsethiek; alles wat we bespreken blijft privé.
  • Alvorens je komt, is het zowel voor jezelf als voor mij prettig als je thuis een douche neemt.
  • Ik geef uitsluitend de op deze site vermelde massages.